برگزاری جلسه شورای قنات بهاباد

برگزاری جلسه شورای قنات بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای قنات بهاباد به ریاست "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد و با حضور اعضای شورای قنات در محل فرمانداری برگزار شد.

اطلاع رسانی عمومی جهت تعیین تکلیف مالکین قنات بهاباد و ارائه مدارک مالکیت، ممنوعیت خرید و فروش آب شکسته قنات، تهیه طرح های اصلاح معبر جهت  لوله گذاری یا کانال سازی قنات بهاباد و ساخت استخر ذخیره آب از مهمترین مباحث و تصمیمات اتخاذ شده بود.   

همچنین مقرر شد سهم استفاده از محل آب شکسته در سال آبی 1399 برای هر فرد تنها 15 جرعه باشد و سهم قابل استفاده در سال های بعد نیز برای هر مشخص گردد تا از آب شکسته که مصرف عمومی دارد افراد بیشتری استفاده نمایند.

قنات بهاباد که متعلق به قرون اولیه اسلامی و در جنوب شرق بهاباد واقع می باشد، در سال 1389 به شماره 29989 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.