برگزاری جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرمانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد با حضور فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار گردید.

فرماندار بهاباد در این جلسه با تبریک روز شورا به اهمیت و جایگاه شوراها اشاره نمود و گفت: حضرت امام خمینی(ره) پس از تشکیل جمهوری اسلامی دستور تشکیل شورا را دادند و این امر اهمیت شوراها را می رساند.

عباس اقبال بر تلاش و همت مضاعف شورای شهرستان در حل مسائل مردم تأکید نمود و خواستار برگزاری منظم جلسات شورا شد.

وی افزود: شورا یكی از نهادهای مهم تصمیم گیری است و برگزاری منظم جلسات شورا باعث می شود مسائل و مشکلات، سریعتر حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد به آینده شورای شهرستان ها اشاره کرده گفت: در کشور جایگاه شورای اسلامی شهرستان ها در حال تثبیت شدن است.

سیدمحمود میر ابوالقاسمی ادامه داد: امور شهری و روستایی باید به دست مردم انجام شود و در این زمینه شوراها به خصوص در روستاها باید وارد کارهای اجرایی شوند.

وی همچنین بر همدلی و همکاری اعضای شورای اسلامی با مسئولان برای حل مشکلات مردم تأکید نمود.

در ادامه در خصوص مسائل، مشکلات و نیازهای شهرستان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.