برگزاری جلسه شورای اسلامی، دهیار و جمعی از اهالی روستای ببروییه با بخشدار آسفیچ

برگزاری جلسه شورای اسلامی، دهیار و جمعی از اهالی روستای ببروییه با بخشدار آسفیچبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ جلسه شورای اسلامی، دهیار و جمعی از اهالی روستای ببروییه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات روستا با بخشدار آسفیچ در محل بخشداری برگزار شد.

در این جلسه رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای ببروئیه با اشاره به اقدامات انجام شده در روستا توسط دستگاه های اجرایی به بیان مهمترین مشکلات روستا پرداختند و در خصوص رفع آنها پیشنهادات و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.