برگزاری جلسه در راستای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در بخش کشاورزی

برگزاری جلسه در راستای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در بخش کشاورزیجلسه ای با حضور سرپرست بخشداری آسفیچ، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان و تعدادی از کشاورزان و اعضای شورای اسلامی روستا در محل بخشداری در راستای جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی گفت: روستای آسفیچ یکی از روستاهای مستعد در بخش کشاورزی می باشد ما همه تلاشمان را برای محقق ساختن جذب سرمایه گذار در بخش آسفیچ خواهیم کرد.

در ادامه سرپرست بخشداری آسفیچ گفت: جذب سرمایه گذار و کشاورزی در روستا می تواند مشوق دیگر کشاورزان به کشاورزی مدرن باشد و اقتصاد روستا را متحول کند.