برگزاری جلسه تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی

برگزاری جلسه تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال روستاییبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه مقدماتی و توجیهی تدوین سند اقتصادی و اشتغال روستایی در روستاهای منتخب شهرستان بهاباد 17 تیرماه98 با حضور "حسین دشتی" معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بهاباد، بخشدار مرکزی، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نمایندگان روستاهای منتخب و مشاور تدوین سند در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است تدوین سند مذکور در اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور و در پنج روستای شهرستان بهاباد شامل احمدآباد، کریم آباد، گرگین آباد، علی آباد و دهنوملااسماعیل در سال ۱۳۹۸ توسط مشاور طرح و با نظارت سازمان مدیریت استان انجام خواهد شد.