برگزاري مسابقه نقاشي در مدرسه هشتم شهريور به مناسبت هفته نيروي انتتظامي

برگزاري مسابقه نقاشي در مدرسه هشتم شهريور به مناسبت هفته نيروي انتتظامي


برگزاري مسابقه نقاشي در مدرسه هشتم شهريور به مناسبت هفته نيروي انتتظامي

به مناسبت هفته نيروي انتظامي و هفته جهاني كودك مسابقه نقاشي با موضوع نيروي انتظامي، بين دانش آموزان دبستان هشتم شهريور وحدت آباد برگزار شد.

بخشدار آسفيچ ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي و هفته جهاني كودك از مسئولين آموزشي در خصوص بيان نقش پليس و امنيت جامعه تقدير و تشكر به عمل آورد.

در ادامه فرمانده پاسگاه انتظامي آسفیچ نیز در مورد اعتماد و اطمينان به پليس ونكات ايمني با دانش آموزان صحبت كرد.

در پايان مسابقه، نقاشي هاي دانش آموزان به معرض نمایش گذاشته شد.