برگزاري كارگاه آموزشي ويژه دهياران و رؤساي شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستان

برگزاري كارگاه آموزشي ويژه دهياران و رؤساي شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ كارگاه آموزشي ويژه دهياران و رؤساي شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستان از سوي دفتر امور روستايي استانداري برگزار شد.

در اين كارگاه كه با حضور معاون مدير كل روستايي و امور شوراهاي استانداري و كارشناسان مربوطه، بخشداران مركزي و آسفيچ و كارشناسان مربوطه و دهياران و رؤساي شوراهاي اسلامي روستاهاي بهاباد در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد مسائلي از قبيل: مالي و نحوه هزينه كرد اعتبارات توسط دهياران و شورا، فرهنگي، فناوري اطلاعات و روستاي الكترونيك، توسعه بيمه مسئوليت مدني و بيمه روستايي و عشايري، نحوه تنظيم بودجه 94 بر اساس دستورالعمل به دهياران و شوراي اسلامي روستاها آموزش داده شد.