برگزاري جلسه بررسي مشكلات و مسائل تعدادي از روستاهاي بخش آسفيچ با حضور رؤساي ادارات مربوطه در دفتر فرماندار

برگزاري جلسه بررسي مشكلات و مسائل تعدادي از روستاهاي بخش آسفيچ با حضور رؤساي ادارات مربوطه در دفتر فرمانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه بررسي مشكلات و مسائل تعدادي از روستاهاي بخش آسفيچ با حضور رؤساي ادارات مربوطه در دفتر فرماندار برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور فرماندار،بخشدار آسفيچ، كارشناسان فرمانداري و بخشداري، رؤساي ادارات ( مركزبهداشت، صنعت معدن و تجارت، سپاه، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آب و فاضلاب روستايي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، تبليغات اسلامي، راه و شهرسازي) برگزار شد، مسائل و مشكلات مطرح شده توسط دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي حسين آباد ده عسكر و آريج مورد بررسي قرار گرفت تا در چهارمين برنامه ده گردشي فرماندار و مسئولين شهرستان با حضور در اين دو روستا مشكلات مطرح شده مرتفع گردد.