برنامه های ویژه استانداری یزد برای توسعه شهرستان بهاباد

برنامه های ویژه استانداری یزد برای توسعه شهرستان بهابادبه گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در جلسه مشترک با مدیر طرح و برنامه و اعتبارات سازمان اجتماعی و مدیر ساماندهی مناطق کمتر توسعه یافته سازمان اجتماعی کشور که با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد برگزار شد، گفت: در خصوص شهرستان بهاباد کارهای جدیدی را شروع کرده ایم که یکی از آنها احصا وظایف و مسئولیت هایی است که دستگاه های مختلف جهت توسعه بهاباد می توانند انجام بدهند.
استاندار با اشاره به اینکه وظیفه احصا این اطلاعات را بر عهده مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری گذاشته ایم، افزود: مقرر شد پس از استخراج این اطلاعات، یکی از جلسات شورای برنامه ریزی در شهرستان بهاباد برگزار شود و تصمیمات لازم در آنجا اتخاذ شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیلگری عنوان کرد: راه اندازی این دفاتر حرکتی بسیار خوب بود که در کشور انجام شد.
وی ادامه داد: در همین راستا و فراتر از نگاه وزارت کشور، مسئولیت های جدی ای به دفاتر تسهیلگری واگذار کردیم.
استاندار با بیان اینکه حمایت و همراهی با دفاتر تسهیلگری از اولویت های استانداری است، گفت: مقرر شد پس از شناسایی نیازها توسط این دفاتر، جلسه ای با حضور دستگاه های مختلف دولتی و شهرداری در محلات یزد برگزار شود و در همان مکان تصمیمات لازم اتخاذ شود.
طالبی در انتها با اشاره به عملکرد مثبت سازمان امور اجتماعی کشور گفت: امیدواریم مسئولان برنامه و بودجه کشور به این نتیجه برسند که باید اعتبارات این سازمان را افزایش دهند.


یزد؛ اولین استان جذب کننده اعتبار در حوزه نشاط اجتماعی


مدیرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به راه اندازی مركز توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی برای شهرستان بهاباد گفت: این مرکز برای توسعه بیشتر و محرومیت زدایی از این شهرستان ایجاد شده است.
 «
فخرالسادات خامسي هامانه» با اشاره به لزوم افزایش شادی و نشاط در جامعه گفت: یزد اولین استان جذب کننده اعتبار در حوزه نشاط اجتماعی بوده است و در همین راستا 5 طرح نشاط آور در شهرستان ها و روستاهای استان اجرا کرده ایم.
گفتنی است در این جلسه مدیر طرح و برنامه و اعتبارات سازمان اجتماعی کشور گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در استان یزد ارائه کرد که کارهای انجام شده در شهرستان بهاباد از جمله مهمترین بخش های این گزارش بود.