بررسی مشكلات بلوار محور احمدآباد به درب هنز بهاباد

بررسی مشكلات بلوار محور احمدآباد به درب هنز بهابادبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ جلسه ای باحضور بخشدار مركزی، سرپرست بنیادمسكن انقلاب اسلامی و کارشناس اداره راه و شهرسازی شهرستان به منظور بررسی مشكلات تعریض بلوار محور احمدآباد به درب هنز در محل بخشداری مركزی برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اجرای سنگ جدول بلوار این محور طبق نظر اداره راه و شهرسازی انجام گیرد.

همچنین میدان ورودی احمدآباد توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بر اساس طرح تهیه شده شوارای اسلامی اصلاح گردد.