بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی کوشش روستای احمدآباد

بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی کوشش روستای احمدآبادبه گزار روابط عمومی بخشداری مرکزی؛ جلسه ای به منظو بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی کوشش روستای احمدآباد، با حضور آقای هوشمند معاون فرماندار بهاباد، خوش خوش آبادی بخشدارمحترم مرکزی، میر طاهری رئیس محترم اداره تعاون روستایی، دهیار روستای احمد آباد و دهیار و شورای روستای کریم آباد در بخشداری مرکزی برگزار شد.