بررسی مسائل و مشکلات زمینهای روستای حسین آباد سرکازه

بررسی مسائل و مشکلات زمینهای روستای حسین آباد سرکازهبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی؛  جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات زمینهای روستای حسین آباد سرکازه با حضور بخشدار مرکزی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهاباد، دهیار و معتمدین روستا در محل بخشداری مرکزی برگزار شد.