بخشدار جدید بخش مرکزی بهاباد منصوب شد

بخشدار جدید بخش مرکزی بهاباد منصوب شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ استاندار یزد طی حكمی "علی اصغر خوش خوش آبادی" را به سمت بخشدار بخش مرکزی بهاباد منصوب كرد.

"سید محمد میرمحمدی" در بخشی از این حكم آورده است: در اجرای تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 06/12/92 وزیر محترم كشور، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی بهاباد منصوب می نمایم. امید است با توکل به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.