بخشدار آسفیچ منصوب شد

بخشدار آسفیچ منصوب شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ استاندار یزد طی حكمی "علیرضا تیموری" را به سمت بخشدار آسفیچ منصوب كرد.

"سید محمد میرمحمدی" در بخشی از این حكم آورده است: در اجرای تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 06/12/92 وزیر محترم كشور، جنابعالی را به عنوان بخشدار آسفیچ از توابع شهرستان بهاباد منصوب می نمایم. امید است با توکل به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.