بازگشت ساعت كار دستگاه های اجرايی استان یزد به روال گذشته

بازگشت ساعت كار دستگاه های اجرايی استان یزد به روال گذشتهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ طبق نامه ای از سوی "علی زینی وند" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد به كلیه دستگاه های اجرایی استان، ساعت كار این مجموعه ها از نخستین روز شهریورماه سال جاری طبق روال قبل اعلام شد.

در این نامه آمده است:

پیرو بخشنامه شماره 17088 مورخ 23 خردادماه 97 استاندار محترم، و با عنایت به مصوبه ابلاغی هیات محترم وزیران در خصوص تعییر ساعات كار ادارات در فصل گرما، كه حسب گزارشات واصله از شركت توزیع برق استان موجب كاهش مصرف انرژی در زمان پیك برق در طول اجرای برنامه گردیده است.

بدینوسیله ضمن تشكر از همكاری مسولانه كلیه دستگاه های اجرائی و مردم شریف استان، از تاریخ یكم شهریورماه سال جاری ساعات كار كلیه ادارات مطابق قبل اعلام می گردد.