بازدید و نظارت بازرسان ستاد مقابله با کرونا ویروس شهرستان بهاباد

بازدید و نظارت بازرسان ستاد مقابله با کرونا ویروس شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ بازدید سرزده بازرسان ستاد پیشگیری ومقابله با کرونا شهرستان بهاباد باحضور دبیر ستاد و نمایندگان شبکه بهداشت و نیروی انتظامی، از برخی از فروشگاه های مواد غذایی و نانوایی های سطح شهر بهاباد انجام شد.

در این بازدید بر استفاده فروشندگان و مشتریان از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت موارد بهداشتی تاکید شد.

این بازرسی ها تا پایان هفته بصورت هر روزه انجام خواهد شد.