بازدید نماینده مرکز آمار ایران در استان یزد از کلاسهای آموزشی مأموران سرشماری شهرستان بهاباد

بازدید نماینده مرکز آمار ایران در استان یزد از کلاسهای آموزشی مأموران سرشماری شهرستان بهاباد


بازدید نماینده مرکز آمار ایران در استان یزد از کلاسهای آموزشی مأموران سرشماری شهرستان بهاباد
به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان بهاباد "سالاری" نماینده مرکز آمار ایران از محل برگزاری دوره های آموزشی مأموران سرشماری این شهرستان که از تاریخ 16/7/90 به مدت دو هفته در محل کانون شهید بهشتی بهاباد برگزار می گردد بازدید نمود.
در ابتدای این بازدید "مصدق" مدرس این دوره های آموزشی، گزارشی از روند تشکیل ستاد و دوره های آموزشی در شهرستان بهاباد مطالبی بیان نمود.
"سالاری" نماینده مرکز آمار ایران نیز در خصوص سرشماری و نحوه انتخاب کارشناسان و مأموران سرشماری، در پایان این دوره آموزشی مطالبی را بیان، و از روند برگزاری این دوره های آموزشی در بهاباد ابراز رضایت نمود.