بازدید نماینده بنیاد بیماری های خاص کشور از مرکز دیالیز بهاباد

بازدید نماینده بنیاد بیماری های خاص کشور از مرکز دیالیز بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نماینده بنیاد بیماری های خاص کشور از مرکز دیالیز بهاباد بازدید نمود.

مهندس فیض در این بازدید از نزدیک در جریان مشکلات و نحوه ارائه خدمات به بیماران در این مرکز قرار گرفت.