بازدید میدانی فرماندار بهاباد از سطح شهر و نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی و نحوه اجرای محدودیت های جدید

بازدید میدانی فرماندار بهاباد از سطح شهر و نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی و نحوه اجرای محدودیت های جدیدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد در پی اعلام دستورالعمل جدید ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا؛ صبح امروز شنبه یکم آذرماه 99 از برخی واحدهای صنفی شهر بهاباد از جمله پمپ بنزین، میوه فروشی ها و فروشگاه های مواد غذایی و همچنین دفتر خدمات ارتباطی پیشخوان دولت و بانک ها بازدید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" ضمن مشاهده وضعیت موجود در خصوص اقدامات پیشگیرانه تعدادی از فروشندگان و متصدیان این فروشگاه ها برای مقابله با کرونا، بر اجرای پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک توسط فروشنده و مشتریان تأکید نمود.

وی در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از کسبه شهرستان برای همکاری با ستاد مقابله با کرونا نسبت به توضیح دلایل محدودیت های جدید برای کسبه و مردم اقدام نمود.