بازدید میدانی فرماندار بهاباد از برخی روستاهای دهستان جلگه

بازدید میدانی فرماندار بهاباد از برخی روستاهای دهستان جلگهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد صبح امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت 98 به همراه بخشدار مرکزی از روستاهای احمدآباد، کریم‌آباد، علی‌آباد و گرگین‌آباد بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.
"محمدمهدی خانی‌زاده" در ادامه از اجرای نمای ساختمان دارالقرآن سیدالشهدا(ع) احمدآباد‌، پیاده‌روسازی معابر روستای احمدآباد، اجرای روشنایی بلوار احمدآباد، احداث میدان ورودی احمدآباد و ترمیم آسفالت کانال‌های حفاری شده جهت خط انتقال گاز در روستاها بازدید نمود.
مرمت و بهسازی آسفالت خیابان روستای علی‌آباد و بهسازی گلزار شهدای این روستا، رفع آب‌نمای جاده دسترسی به روستای گرگین‌آباد، اجرای ادامه خط دوم انتقال آب شرب به روستاهای دهستان جلگه، رفع مشکل زیرساخت‌های برق و آب و بهسازی معابر روستاها از برخی مواردی بود توسط زینلی بخشدار مرکزی بهاباد مطرح و تصمیماتی در این زمینه‌ها اتخاذ گردید.