بازدید میدانی فرماندار بهاباد از اجرای زیرسازی جاده روستاهای پتکیگان و بهشت آباد بخش آسفیچ

بازدید میدانی فرماندار بهاباد از اجرای زیرسازی جاده روستاهای پتکیگان و بهشت آباد بخش آسفیچبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد: "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد به همراه "حسین دشتی" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از روند اجرای زیرسازی جاده روستاهای پتکیگان و بهشت آباد بازدید و در جریان روند فعالیتهای انجام شده برای این پروژه قرار گرفت و شرایط انجام کار و موانع و مشکلات موجود برای اجرای این جاده را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.