بازدید معاون و کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری از بخش آسفیچ

بازدید معاون و کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری از بخش آسفیچبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ حامدی معاون دفتر امور روستایی استانداری به همراه کارشناسان آن دفتر از بخش آسفیچ بازدید نمودند.

معاون دفتر امور روستایی ضمن حضور در بخشداری آسفیچ و برگزاری جلسه سرپرست بخشداری، از برخی پروژه های عمرانی بازدید نمود و در جریان مسائل و مشکلات بخش آسفیج قرار گرفت.