بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد از اداره ارشاد شهرستان

بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد از اداره ارشاد شهرستانمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد و رئیس گروه بازرسی ستاد صیانت شهرستان مورخ 31 تیرماه 98 به همراه بازرسان فرمانداری از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بازدید نمود.