بازدید مشاور عالی قوه قضائیه از دادگاه عمومی بهاباد

بازدید مشاور عالی قوه قضائیه از دادگاه عمومی بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه و مشاورعالی قوه قضائیه در امور مجلس روز چهارشنبه دوم بهمن ماه 98 در معیت فرماندار بهاباد، امام جمعه بهاباد و جمعی از مسئولین از دادگاه عمومی بهاباد بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این دادگاه قرار گرفت.

مشاورعالی قوه قضائیه در امور مجلس در خصوص مشکلات دستگاه قضائی بهاباد که بیشتر مربوط به امکانات و احداث ساختمان دادگستری است گفت: باید تلاش شود با تخصیص اعتبار لازم، ساختمانی برای دادگستری بهاباد ساخته شود.

"امین حسین رحیمی" در مورد تعداد قضات دادگاه عمومی بهاباد گفت: قطعاً با وجود یک قاضی خدمت به مردم مشکلات را ایجاد نموده که تلاش می کنیم یک قاضی دیگر به این دادگاه بهاباد اضافه شود تا زمینه لازم برای خدمت بهتر به مردم و ارتقای امنیت قضائی برای مردم را بیشتر فراهم نماییم.

وی همچنین در ادامه از زمین محل احداث ساختمان دادگستری بهاباد که از طریق سازمان مسکن تأمین شده است بازدید نمود.