بازدید مسئولین از دفتر توسعه محلی روستاهای کمکوئیه و وحدت آباد بخش آسفیچ بهاباد

بازدید مسئولین از دفتر توسعه محلی روستاهای کمکوئیه و وحدت آباد بخش آسفیچ بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد به نقل از روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ تعدادی از فرمانداران، مدیران کل و رؤسای ادارات منابع طبیعی استان های تهران و سمنان به همراه جانشین نماینده سازمان ملل در ایران، معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیر اجرایی ملی پروژه بین المللی منارید، رئیس اداره بخش خصوصی و سمن های وزارت امور خارجه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، معاون دفتر امور روستایی استانداری یزد، فرماندار بهاباد، سرپرست بخشداری آسفیچ و تعدادی از مسئولین شهرستان از فعالیت ها و مشارکت مردم در توسعه پایدار روستا و تلاش و انسجام آنها در حفظ منابع طبیعی بازدید نمودند.

در این بازدید فرماندار بهاباد و نمایندگان جوامع محلی گزارشی از فعالیت ها و اقدامات خود مرتبط با موضوع جلسه را ارائه نمودند.