بازدید مسئولین از اقامتگاه بوم گردی ده عروس بهاباد

بازدید مسئولین از اقامتگاه بوم گردی ده عروس بهابادبازدید "صغری احسانی" مدیر طرح و برنامه سازمان اجتماعی وزارت کشور، "لیلا باتمانی" مدیر ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی وزارت کشور، "فخرالسادات خامسی" مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد، "اسداله فرشاد" مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان و هیأت همراه در معیت "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد و "محمدهوشمند" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری از اقامتگاه بوم گردی ده عروس بهاباد

98/7/29