بازدید فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از برخی طرح های قرارگاه پیشرفت و آبادانی در بهاباد

بازدید فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از برخی طرح های قرارگاه پیشرفت و آبادانی در بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ظهر امروز نوزدهم دیماه97 در معیت فرماندار بهاباد، بخشدار آسفیچ، فرماندهان انتظامی و بسیج شهرستان از برخی طرح های اجرا شده و در حال اجرای قرارگاه پیشرفت و آبادانی در بخش آسفیچ بازدید نمود.

مرمت قنات و احداث استخرهای ذخیره آب در روستاهای ده عسکر و النگوئیه و مرمت و بهسازی مدرسه روستای وحدت آباد از جمله طرح هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.