بازدید فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد از کمپ راهنمای مسافرین نوروزی

بازدید فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد از کمپ راهنمای مسافرین نوروزیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد صبح روز چهارم فروردین98 به همراه رئیس شورای اسلامی شهرستان از پایگاه موقت امداد و نجات و پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی بازدید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" در این بازدید ضمن بررسی روند ارائه خدمات به مسافرین نوروزی، میثاق نامه بهرفت در نوزدهمین دوره طرح ملی خدمات نوروزی را امضا کرد.