بازدید فرماندار بهاباد و بخشدار آسفیچ از روستاهای سیمکوئیه و ده علی آسفیچ

بازدید فرماندار بهاباد و بخشدار آسفیچ از روستاهای سیمکوئیه و ده علی آسفیچبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد، بخشدار آسفیچ و برخی از مسئولین ادارات شهرستان از دو روستای سیمکوئیه و ده علی آسفیچ بازدید نمودند.

در جلسه ای که با حضور اعضای شورا، دهیاری و اهالی در مسجد روستاها برگزار شد در مورد مشکلات و کمبودهای روستائیان بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم جهت حل مشکلات به شرح ذیل گرفته شد:

روستای سیمکوئیه:

  • جهت رفع کمبود آب آشامیدنی روستا: در اطراف روستا حفر چاه صورت پذیرد و در صورتی که مشکل کم آبی این روستا با هزینه حدود 500 میلیون ریال برطرف می شود در این زمینه فرمانداری کمک نماید.

  • در مورد تمکیل ساختمان پایگاه مقاومت روستا: طبقه پایین این ساختمان تا مرحله سقف از طرف شورا و دهیاری روستا انجام  و بقیه کار این ساختمان از طرف ناحیه مقاومت بسیج تکمیل شود.

  • گلزار شهدای روستا: شورا و دهیاری کارهای زیربنایی این قبور را انجام  دهند و بنیاد شهید بقیه کار را  در مورد بهسازی قبور انجام دهد. این روستا دارای دو شهید می باشد.

  • آسفالت جاده های دسترسی به روستا: آسفالت این جاده ها در اسرع وقت توسط اداره راه و شهرسازی صورت پذیرد.

  • آب کشاورزی: در مورد ترمیم استخر آب کشاورزی در بودجه سال آینده پیشنهاد می شود در صورت تأمین اعتبار در سال آینده صورت می پذیرد. جهت ترمیم کانال سازی در روستا 300 متر جوب سازی صورت گیرد و مبلغ 50 میلیون ریال از طرف فرمانداری کمک شود و ما بقی به صورت خودیاری انجام شود.

 

روستای ده علی:

  • جاده روستا: روکش و شانه سازی جاده دسترسی از طرف آسفیچ به ده علی پس از تأمین اعتبار و اختصاص اعتیار لازم انجام خواهد شد. و نصب علائم و چراغ راهنما در جاده ورودی روستا از سمت ده جمال با همکاری اداره راه و شهرسازی و شورای روستا صورت پذیرد.

  • آب کشاورزی روستا: حدود 200 متر کانال سازی در روستا انجام شود و تأمین اعتبار آن از طرف فرمانداری صورت گیرد.