بازدید فرماندار بهاباد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان

بازدید فرماندار بهاباد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان



به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس دادگاه عمومی بهاباد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این مرکز آموزشی قرار گرفت.  

فرماندار بهاباد در این بازدید کسب مهارت و بهره مندی از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای توسط جوانان را یکی از مهمترین راههای اشتغالزایی برای جوانان جویای کار دانست.

"محمدمهدی خانی زاده" بر نهادینه کردن فرهنگ یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای در خانواده ها  تأکید و حمایت کامل خود برای رفع مشکلات این مرکز فنی و حرفه ای اعلام نمود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان با ارائه گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: فنی و حرفه ای شهرستان توانسته است با ارائه آموزش های مهارتی، خود را با نیاز بازار کار منطبق و هم سو نماید.

"سید یحیی حسینی" توسعه این مرکز آموزشی و کمبود فضا جهت تجهیز کارگاه های آموزشی را از مهمترین مشکلات عنوان نمود و برای رفع آن پیشنهاداتی ارائه شد.