بازدید فرماندار بهاباد از شروع فاز دوم جاده بهاباد ـ بافق

بازدید فرماندار بهاباد از شروع فاز دوم جاده بهاباد ـ بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد به همراه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان از شروع فاز دوم باند دوم جاده بهاباد ـ بافق(بهاباد ـ پرک) بازدید نمود.

رئیس اداره راه و شهرسازی بهاباد در این بازدید گفت: قطعه اول با پیشرفت 90 درصد آماده آسفالت است و قطعه دوم به طول 15 کیلومتر از گردنه اسفنگ به سمت بهاباد شروع شده است.

پروژه باند دوم بهابادـ بافق 22 کیلومتر است و برای احداث این جاده بیش از 110 میلیارد ریال از اعتبارات فرمانداری و راه و شهرسازی هزینه شده است.

گفتی است 20 کیلومتر ابتدایی راه بهاباد ـ بافق، از نقاط حادثه خیز است و در این مسیر طی 10 سال گذشته 24 نفر بر اثر سانحه جان خود را از دست داده اند.