بازدید فرماندار بهاباد از روند اجرای خط انتقال گاز به بخش آسفیچ/ سال ۱۳۹۹ سال اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان بهاباد

بازدید فرماندار بهاباد از روند اجرای خط انتقال گاز به بخش آسفیچ/ سال ۱۳۹۹ سال اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد به منظور بررسی روند اجرای خط انتقال گاز به بخش آسفیچ از این پروژه بازدید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" در ادامه با حضور در دفتر کار ناظر پرژه گازرسانی به بخش آسفیچ، روند اجرای این پروژه را مورد بررسی و بر سرعت بخشی به پروژه گازرسانی تأکید نمود.

خانی زاده در حاشیه این بازدید گفت: براساس برنامه زمانبندی قرار بود تا شهریورماه امسال اکثر روستاها از نعمت گاز برخوردار شوند که به خاطر شیوع کرونا ویروس، تأخیر دوماهه در اجرای این پروژه ایجاد شد و لذا برنامه ریزی لازم صورت گرفت تا با اضافه کردن تجهیزات و نیروی انسانی، این تأخیر جبران شود.

وی با بیان اینکه پروژه های گازرسانی در سطح شهرستان بهاباد با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال در حال انجام است گفت: انشاءا...‌ روستاهای باقیمانده بخش مرکزی و‌ تعدادی از روستاهای بخش آسفیچ در شهریورماه و باقیمانده روستاهای بخش آسفیچ تا پایان سال99 از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.