بازدید فرماندار بهاباد از اجرای طرح آبیاری کم فشار در روستای ببروئیه

بازدید فرماندار بهاباد از اجرای طرح آبیاری کم فشار در روستای ببروئیهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ فرماندار بهاباد از روند اجرای پروژه آبیاری کم فشار در اراضی کشاورزی روستای ببروئیه بخش آسفیچ بازدید نمود.  

گفتنی است این پروژه در سطح 59 هکتار از اراضی کشاورزی روستای ببروئیه با لوله گذاری به طول 4200 متر و اعتباری بالغ بر 413 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجرا می باشد. 

این پروژه که تاکنون 30 درصد پیشرفت فزیکی داشته است، طی چند ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد و موجب کاهش 30 تا 40 درصد مصرف آب می شود.