بازدید فرماندار بهاباد، مدیرکل نوسازی مدارس استان و بخشدار مرکزی از دارالقرآن سیدالشهدا(ع) احمدآباد

بازدید فرماندار بهاباد، مدیرکل نوسازی مدارس استان و بخشدار مرکزی از دارالقرآن سیدالشهدا(ع) احمدآبادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز فرماندار بهاباد، مدیرکل نوسازی مدارس استان و بخشدار مرکزی از دارالقرآن سیدالشهدا(ع) احمدآباد بازدید نمودند.

پدر شهید نبی زاده در نشستی صمیمی مشکلات این دارالقرآن را که بیاد شهید نبی زاده و شهدای احمدآباد احداث شده است را مطرح نمود و فرماندار برای رفع نیازهای این دارالقرآن اعلام هرگونه همکاری نمود.