بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از نحوه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بهاباد

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از نحوه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بهابادهمزمان با سراسر کشور انتخابات هفدهمین دوره شوراهای دانش آموزی شنبه سوم آبانماه  در مدارس ابتدایی دوره دوم و همه مدارس متوسطه شهرستان بهاباد برگزار شد.

هوشمند سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان به همراه رئیس و کارشناسان آموزش و پرورش بهاباد از روند برگزاری این انتخابات بازدید نمودند.

عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از این انتخابات هدف از برگزاری این انتخابات را تحقق اصل دانش آموز محوری و مشارکت آنان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های آموزش و پرورش و تقویت مسئولیت پذیری آنان دانسته و اعلام کرد از میان داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای دانش اموزی شهرستان بهاباد تعداد 220 نفر به عنوان شورای دانش آموزی مدارس انتخاب و کار خود را شروع می نمایند.