بازدید سرزده مشاور عالی قوه قضائیه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهاباد

بازدید سرزده مشاور عالی قوه قضائیه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه و مشاورعالی قوه قضائیه در امور مجلس روز چهارشنبه دوم بهمن ماه 98 در معیت فرماندار بهاباد، امام جمعه بهاباد و جمعی از مسئولین از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهاباد نمود.

کمبود نیروی انسانی و ضرورت جذب نیروی بومی در استخدام های بعدی، وضعیت ساختمان اداری و مشکلات صدور اسناد ثبتی از جمله برای زمین های کشاورزی و املاک فاقد سند رسمی از برخی موارد مطرح شده در این بازدید بود.

مشاورعالی قوه قضائیه در امور مجلس با اشاره به مسائل مطرح شده گفت: یکی از مواردی که دادگاه بهاباد با آن مواجه است پرونده های مربوط به منابع ملی و اراضی کشاورزی است.

"امین حسین رحیمی" در این رابطه افزود: با توجه به اینکه منابع ملی سند دارد، لذا اگر کسی اعتراض دارد باید از طریق قانونی اقدام کند تا ضمن بررسی اینکه اگر سابقه کشاورزی وجود داشته باشد نسبت به ابطال آن اسناد اقدام بشود.