بازدید بخشدار مرکزی بهاباد از زمین های پیشنهادی مجتمع دامداری در روستای جعفرآباد

بازدید بخشدار مرکزی بهاباد از زمین های پیشنهادی مجتمع دامداری در روستای جعفرآباد


به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بهاباد؛ بخشدار مرکزی به همراه رئيس ادره محيط زيست و كارشناس جهاد كشاورزي شهرستان از زمین های پیشنهادی جهت احداث مجتمع دامداري در روستای جعفرآباد بازدید نمود و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.