بازدید بخشدار مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد

بازدید بخشدار مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد


بازدید بخشدار مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد
"محسن نعیمی" بخشدار مرکزی بهاباد به همراه "اصغر خوش خوش آبادی" رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی و تعدادی از کارشناسان فرمانداری و بخشداری مرکزی از کلاس های اوقات فراغت روستای احمدآباد بازدید نمود.
این کلاس ها شامل آموزش نقاشی ویژه کودکان و آموزش نقاشی با رنگ و روغن ویژه بزرگسالان است و مربيان کلاس های مذکور "حسين ابراهیمی" و خانم ابراهیمی می باشند.