بازدید بخشدار آسفیچ از پاسگاه انتظامی آسفیچ

بازدید بخشدار آسفیچ از پاسگاه انتظامی آسفیچبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ بخشدار آسفیچ از پاسگاه انتظامی آسفیچ بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کمبودها و مشکلات این نهاد قرار گرفت.

بخشدار آسفیچ در این بازدید گفت: باتوجه به اینکه این پاسگاه دارای کمبودهای رفاهی می باشد، تلاشمان بر این است تا بتوانیم حداقل گوشه ای از این کمبودها که در توانمان باشد را جبران کنیم.

"علیرضا تیموری" در این بازدید وجود امنیت را از مقوله های مهم در نظام انقلاب اسلامی ارزیابی نمود و اظهار داشت: مبارزه با جرایم در جامعه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا، خانواده نقش بسزایی را ایفا می کند.