بازدید بخشدار آسفیچ از شرکت تعاونی همیاران طبیعت وحدت آباد

بازدید بخشدار آسفیچ از شرکت تعاونی همیاران طبیعت وحدت آبادبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ بخشدار آسفیچ از شرکت تعاونی منابع طبیعی، کشاورزی، آبخیزداری همیاران طبیعت وحدت آباد که در قالب تشکل بانوان روستای وحدت آباد فعالیت می کند بازدید نمود.

این شرکت که با اداره منابع طبیعی استان همکاری می کند، یکی از فعالیت آن در قالب همیاران طبیعت می باشد و فعالیت خود را از کاشت تخم گیاهان و نهال های درختان در دامنه طبیعت وحدت آباد آغاز نموده است.

"علیرضا تیموری" ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولین این شرکت افزود: ما آمادگی هر نوع همکاری را داریم و آرزوی موفقیت های روز افزون برای مسئولین را از خداوند منان مسالت داریم.