بازدید بخشدار آسفیچ از ادارات بخش آسفیچ

بازدید بخشدار آسفیچ از ادارات بخش آسفیچبه گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ بخشدار آسفیچ از مجتمع آموزشی امیرکبیر، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان،مرکز بهداشتی درمانی و کتابخانه آسفیچ بازدید نمود.

علیرضا تیموری ضمن بازدید، از مسئولین این ادارات تقدیر و تشکر نمود و به خاطر وضعیت و عملکرد مطلوب، راهنمایی های لازم را در مورد امورات اداری و خدمت رسانی مطلوب تر در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را یاد آور شد.

وی گفت: ما با کمک ادارات بخش می توانیم مسیر طولانی پیشرفت را سریعتر طی کنیم و به اهدافمان نزدیکتر شویم.