بازدید‌ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد از پایگاه موقت امداد و نجات و پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

بازدید‌ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد از پایگاه موقت امداد و نجات و پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد صبح امروز دوم فروردین98 از پایگاه موقت امداد و نجات و پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی بازدید نمود.

"محمد هوشمند" در این بازدید ضمن بررسی روند ارائه خدمات به مسافرین نوروزی، میثاق نامه بهرفت در نوزدهمین دوره طرح ملی خدمات نوروزی را امضا کرد.