بازديد سرپرست بخشداری آسفیچ از مركز بهداشتي درماني آسفيچ

بازديد سرپرست بخشداری آسفیچ از مركز بهداشتي درماني آسفيچبه گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ سرپرست بخشداري با حضور در مركز بهداشتي درماني بخش از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين مركز قرار گرفت.

"حسين زينلي" در اين بازديد ضمن تشكر از تلاش هاي كارمندان اين مركز، توجه جدي به مسائل بهداشتي و درماني مردم را خواستار شد.