بازديد بخشدارآسفيچ از جاده ببروئيه بشکان

بازديد بخشدارآسفيچ از جاده ببروئيه بشکان


بازديد بخشدارآسفيچ از جاده ببروئيه بشکان

بخشدار آسفيچ از جاده ببروئيه بشکان بازديد نمود.

وی در این بازدید گفت: آسفالت اين جاده تا چند روز آينده به اتمام ميرسد.