آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی شهر بهاباد

آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی شهر بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ آگهی مناقصه اجرای شبکه داخلی گازرسانی شهر بهاباد توسط شرکت گاز استان یزد در دو نوبت چاپ گردید و در مرحله فراخوان می باشد.

بنا به گفته فرماندار بهاباد بعد از مشخص شدن شرکت پیمانکار، اجرای شبکه شهری گاز بهاباد در نیمه اول سال 95 آغاز می شود.

عباس اقبال افزود: ان شاءا... اگر مشکل خاص مالی پیش نیاید مردم بهاباد می توانند در زمستان سال 96 از نعمت گاز برخوردار شوند.

گفتی است اجرای عملیات گازرسانی شبکه شهری بهاباد شامل 8 کیلومتر خط تغذیه، یک ایستگاه CGS به ظرفیت سی هزار متر مکعب در ساعت، دوایستگاه درونشهری 5000 و 10000 متر مکعبی و 51 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و 2000 انشعاب و یک ایستگاه حفاظت کاتدی می باشد.

شرکت های متقاضی اجرای شبکه گاز شهر بهاباد می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و فرم آگهی الکترونیکی مناقصه به سایت www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  مراجعه نمایند.