آگهی محل شعب اخذ رأی انتخابات شورای اسلامی شهر بهاباد

آگهی محل شعب اخذ رأی انتخابات شورای اسلامی شهر بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای اجرای ماده 39 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 31 آیین نام اجرایی، آگهی محل های شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بهاباد برای آگاهی شهروندان منتشر شد.