آگهی محل شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهاباد

آگهی محل شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهابادبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، آگهی محل های شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهاباد برای آگاهی شهروندان منتشر شد.