آگهی جدید محل شعب اخذ رأی انتخابات شورای اسلامی شهرستان بهاباد منتشر شد

آگهی جدید محل شعب اخذ رأی انتخابات شورای اسلامی شهرستان بهاباد منتشر شد