آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر بهاباد

آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر بهابادبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر بهاباد از سوی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بهاباد مبنی بر اعلام مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی منتشر شد.

داوطلبان می توانند به مدت هفت روز در وقت اداری از تاریخ 30 اسفند95 لغایت 6 فروردین96 با دردست داشتن مدارک ذکر شده در این آگهی جهت ثبت نام به فرمانداری بهاباد مراجعه نمایند.

برای مشاهده آگهی در سایز بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید.