آگهی استخدامی وزارت نیرو

آگهی استخدامی وزارت نیرواطلاعیه

وزارت نيرو ضمن برگزاري آزمون استخدامي متمركز در روز جمعه مورخ 93.08.30 جهت حوزه ستادي، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي تابعه آن و همچنين شركت مديريت منابع آب ايران و شركتهاي تابعه آن در سراسر كشور استخدام مي نمايد.
داوطلبان مي توانند از تاريخ 93.08.10 لغايت 93.08.18 به سايت

www.Azmoon-niroo.ir
مراجعه نموده و ثبت نام نمايند

شرايط داوطلبان به صورت زير است:

الف) تابعيت ايران و متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور

ب) داشتن شرايط سني مندرج در آيين نامه استخدامي سازمان

ج) انجام خدمت زير پرچم يا داشتن معافيت هاي قانوني دائم

د) برخورداري از تندرستي و توانايي لازم متناسب با وظايف شغلي پست مورد نظر

ه) داشتن صلاحيت هاي اخلاقي و شايستگي

و) نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر

ز) دارا بودن شرايط احراز شغلي

ح) عدم اعتياد به مواد مخدر

ط) عدم منع قانوني استخدام و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر دستگاهها

پس از اعلام نتايج آزمون، پذيرفته شدگان (سه برابر ظرفيت) مصاحبه مي شوند همچنين فرمها و اطلاعات مربوط به  گزينش در روز مصاحبه توزيع و بعد از تكميل آنان گردآوري مي شود.

 

آب و فاضلاب روستایی استان یزد

32

آب و فاضلاب روستایی استان یزد

سهمیه ایثارگری دارد

سهمیه معلولین عادی دارد

حسابرس

1

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس ایمنی ، بهداشت و حفاظت کار

1

یزد

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی و حفاظت کار

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس روابط عمومی

1

یزد

 ( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب

5

4 یزد ، 1 تفت

 ( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته های تحصیلی مهندسی  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محیط زیست ، مهندسی محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محیط

كارشناس شبكه

2

یزد

 ( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

یزد - تفت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی ،  مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع ، مدیریت مالی ،  اقتصاد بازرگانی ، حسابداری

مامور حراست

1

یزد

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

 

آب منطقه ای یزد

43

آب منطقه ای

 یزد

سهمیه ایثارگری ندارد

سهمیه معلولین عادی ندارد

كارشناس مالی (حسابدار)

1

یزد

 (زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی

7

یزد- 2 خاتم- 2 بافق –اردكان –ابركوه

 (زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران(آب) ، زمین‌شناسی ، مهندس كشاورزی(آب، آبیاری، مهندسی منابع آب) ، هیدروفیزیك، ژئوفیزیك ( الكتریك ، لرزه ) ، مدیریت منابع آب، هیدروژئولوژی

كارشناس منابع آب

1

خاتم

(زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسی و بالاتر در یكی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران( آب ، بهره برداری از سد و شبكه ) ، مهندسی كشاورزی (آب ، آبیاری و زهكشی ، منابع آب ) ، مهندسی آبشناسی ،  هیدروژئولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی منابع آب ،  مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه و  سواحل ، زمین‌شناسی ، ژئوفیزیك ( الكتریك ، لرزه )

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت نیرو www.moe.gov.ir مراجعه فرمائید.